Referenties

Woonhuis Odoorn

In opdracht van de architect hebben wij zijn ontwerp verder uitgewerkt tot DO-tekeningen (Definitief Ontwerp). Tijdens dit proces denken wij mee met de architect om het ontwerp bouwtechnisch uitvoerbaar te kunnen maken en zorgen wij ervoor dat het ontwerp aan alle bouwbesluiteisen en wet- en regelgeving voldoet. De tekeningen worden door onze bouwkundige tekenaars op bouwaanvraagniveau uitgetekend zodat ze geschikt zijn voor de vergunningsaanvraag. 

Vervolgens hebben we de detaillering voor de woning uitgewerkt in de vorm van uitvoeringstekeningen voor de bouwkundige aannemer. Ook heb wij tijdens de bouw toezicht gehouden op het proces en of alles op het juiste niveau wordt uitgevoerd.