Bouwbesluit berekeningen

Als Bouw-Technisch Bureau kunnen wij tevens voor u verzorgen:

- Daglichtberekeningen
- Ventilatieberekeningen

- Spuiberekening

- Energie Prestatie berekeningen voor de woningbouw en de Utiliteitbouw
- Thermische isolatie berekeningen

- Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

- Ontwerpberekening Hemelwaterafvoeren
- Calculaties tbv aannemers
- Ramingen voor nieuwbouw

- Technische omschrijvingen voor zowel woningbouw als utiliteit

- Constructie berekeningen