Privacyverklaring

1 mei 2018

Uw privacy is voor Bouwbureau Paas van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij vastleggen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Bouwbureau Paas.

Doeleinden gegevensverwerking – Bouwbureau Paas als adviesbureau
Wij als adviesbureau houden de gegevens bij die noodzakelijk zijn voor het communiceren met u als opdrachtgever. Tevens vragen wij van u de gegevens welke benodigd zijn voor het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen, indien u ons hiervoor opdracht heeft gegeven. Deze gegevens worden uiteraard verder niet gebruikt voor andere doeleinden. De gegevens worden ingevoerd in de bij de overheid beschikbare systemen voor het digitaal aanvragen van vergunningen in de ruimste zin van het woord. De gegevens die wij gebruiken staan in de overeenkomst tussen u als opdrachtgever en wij als opdrachtnemer. U bent hiervan dus altijd op de hoogte.

Het betreft hier de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens (t.b.v. correspondentie)
Telefoonnummer
E-mailadres (t.b.v. correspondentie)
BSN-nummer (indien wij de digitale aanvraag voor u als opdrachtgever verzorgen)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
Gegevens bewaren
Bouwbureau Paas bewaart uw gegevens in ons eigen projectmappenstructuur aangezien u als opdrachtgever gekoppeld bent aan onze projecten. Hiermee hebben wij te allen tijde informatie m.b.t. de door ons geleverde diensten welke gekoppeld zijn aan uw achternaam, welke in notitievorm door ons zijn ingescand. M.u.v. van uw naam en de factuurgegevens in ons facturatieprogramma, worden de overige gegevens verder niet in een database ingevoerd of gekoppeld aan overige systemen of gepubliceerd op online-sites.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden door Bouwbureau Paas alléén aan derden verstrekt indien dit nodig en noodzakelijk is voor de uitvoering van haar diensten, zoals het aanvragen van de vergunningen welke wij uit naam van u indienen.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Verder werken wij niet met advertentie cookies of actieve volg cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze de doeleinden van de gegevensverwerking wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Beveiliging

Bouwbureau Paas hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bouwbureau Paas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

De website van Bouwbureau Paas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel dat er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, dan kunt u contact met ons opnemen via info@bouwbureaupaas.nl

Contactgegevens

Bouwbureau Paas
Drentse Poort 12
9521 JA Nieuw-Buinen
info@bouwbureaupaas.nl
0599-653727