Referenties

Parkvilla woningen

Op basis van het ontwerp van de architect hebben wij namens de ontwikkelaar (de aannemer) de verkooptekeningen te gemaakt. Vervolgens hebben wij de bouwtekeningen en bouwbesluitberekeningen gemaakt voor de vergunningsaanvraag. To slot hebben we in de uitvoeringsfase de werktekeningen en detaillering gemaakt voor de aannemer zodat de woningen op hoogwaardig niveau konden worden gerealiseerd en voldeden aan de hoge energieprestatie eisen.