Referenties

De Klinker te Winschoten

Cultuurhuis De Klinker omvat een theater met een grote en kleine zaal, een bibliotheek en een kunstencentrum. Namens de Gemeente Oldambt hebben wij tijdens de realisatiefase van het project toezicht gehouden op de bouw om te garanderen dat het gebouw aan de verleende vergunning en eisen voldeed. We hebben hiervoor diverse controles uitgevoerd m.b.t. de betonconstructies (controleren van de aangebrachte wapening van o.a. de fundering, vloeren en wanden), brandveiligheidsmaatregelingen in samenwerking met de brandweer en verschillende bouwbesluittoetsen (Isolatiewaarden, oppervlakten, materiaalgebruik). De oplevering van het gebouw vond plaats in December 2014.